TENTANG KAMIVisi, Misi, dan Objektif Biro Dokumentasi Dan Penerbitan


Visi
Kearah asas kewartawanan inovasi  yang berdaya saing, agresif, cekap dan pantas.


Misi
Menjadi peneraju informasi dan sebagai ejen publisiti melangkau hal ehwal mahasiswa dan persekitaran luar.


Objektif
·         Meningkatkan keilmuan warga Kolej Tuanku Canselor dalam bidang kewartawanan.
·         Mencapai kejayaan dalam pertandingan yang melibatkan fotografi, multimedia, pendokumentasian dan keusahawanan.
·         Mewujudkan Galeri KTC untuk menjadi tempat rujukan kepada warga kolej tentang aktiviti-aktiviti kolej yang telah berlaku.
·         Menyebarkan berita-berita yang berlaku di kolej kepada warga kolej serta warga sekitar UTM.
·         Melahirkan warga KTC seorang yang mempunyai minat dan kemahiran dalam bidang kewartawanan.
·         Menjalinkan hubungan luar dengan organisasi lain yang berkaitan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...